За нас

За нас

Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД е създаденa през 2014 година с основна дейност транспорт и спедиция на извънгабаритни и тежки товари. За последните 10 години придобихме много опит и увереност, че няма невъзможни неща. Утвърдихме се като основен доставчик на услуги и парньор, както на търговци и производители на извънгабаритни стоки, така и на превозвачи от цяла Европа. Започнахме като доставчик на разрешителни и съпровод само в България, през 2017 закупихме първия собствен камион и станахме и превозвач, увеличихме парньорската мрежа от доверени превозвачи и вече предлагаме разрешителни за всички държави в Европа. Можем да предложим комплексни услуги свързани с превоза на извънгабаритни товари в Европа, вкючително специализирана транспортна техника, маршрутни разрешителни, ескортни автомобили, проучване на маршрути, претоварни операции, речен транспорт и мултимодални решения.

 

Превозваме основно следните видове товари:

 

В работата си ние вярваме в следните принципи:


license
license