Разрешителни и съпровод за извънгабаритни и тежки ППС

Разрешителни и съпровод за извънгабаритни и тежки ППС

Пътните такси и разрешителните са значителна част от разходите при транспортa на извънгабаритни товари. Ние предлагаме осигуряване на разрешителни за движение на тежки и извънгабаритни превозни средства основно в България, но също така и в други държави като Румъния, Сърбия, Гърция, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, Австрия, Германия, Франция, Нидерландия, Белгия и други държави в Европа. 

Разполагаме със собствени съпровождащи автомобили за България, отговарящи на всички законови изисквания и опитни специалисти, готови да ескортират Вашия автомобил независимо колко е дълъг, широк или висок. При необходимост можем да организираме полицейски ескорт, както и други съпътстващи дейности като: проучване на маршрут, спиране и повдигане на електропреносна мрежа, спиране на контактна мрежа на ЖП прелези, премахване на пътни знаци и съоръжения и др.

 

Полезна информация:

В България разрешителните за движение на извънгабаритни и/ или тежки превозни средства се издават от Агенция “Пътна Инфраструктура“ като важат за конкретен (индивидуален) транспорт с посочени регистрационни номера на автомобил/ ремарке, общи размери/ тегло и точно определен маршрут. Валидността на разрешителните е до 30 дни от датата на издаване.

 

Кога е необходимо разрешително за извънгабаритен транспорт?

Когато поне един от общите размерите превишава:

 

Заплащане само на пътна такса – директно плащане на входна граница при влизане в България

До общи размери Д х Ш х В/ Т – 22,00 х 3,30 х 4,30м/ 45,00 тона eскорт не е необходим.

Когато превозните средства превишават дори един от горните размери/ тегло е необходимо специално разрешително, издадено от Агенция “Пътна Инфраструктура“. Разрешителните могат да бъдат издадени за минимум 2, 4 или 6 работни дни като разбира се за 6 дни дължимите такси са най-ниски. За експресните поръчки таксите към АПИ за заявление и обработка на документите са по-високи.

 

Съпрождащ автомобил е задължителен, когато един от размерите превишава Д х Ш х В/ Т – 24,00 х 3,50 х 4,70м/ 60 тона, но компетентните органи могат да изискват съпровождане на провозни средства с по-малки габарити, когато преценят, че те представляват опасност за пътя и пътните съоръжения или могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

 

 Движението на извънгабаритни превозни средства е забранено в следните случаи:

 

Разрешена скорост за извънгабаритни ППС:

 

btn-arrow-white Запитване за разрешителни