Спедиция с доверени подизпълнители

Спедиция с доверени подизпълнители

От 2017 година Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД е редовен член на НСБС (Национално сдружение на българските спедитори) и извършва дейността си съгласно общите спедиторски условия на НСБС. Членството ни е гарант за склю чена застраховка „Отговорност на спедитора“, както и за високото качество на услугите и компетентността. Знаем какво е да сме в обувките на превозвача, но защитаваме интересите на клиента.

Заявките за транспорт се осъществяват с надеждни и доверени български или чужди превозвачи, като ние можем да организираме за собствена сметка необходимите разрешителни и ескорт по маршрута. Като спедитор в този специфичен сектор имаме предимството да сме партьори с много превозвачи в цяла Европа, които притежават различни по вид и капацитет превозни средства. Подбираме правилния вид камиони и ремаркета за конктретните товари и се стремим те да са в близост до товарния адрес, което също може редуцира времето за предизвестие и крайната транспортна цена. Детайлното познаване на пътната инфраструктура и правни ограничения ни позволява избор на най-ефикасен маршрут на движение, което е от съществено значение за оптимизиране на транспортните разходи и транзитно време. Задължение на клиента е да подаде точни размери и тегло на товара, както и всички необходими детайли и инструкции.

Осъществяваме както международен автомобилен транспорт в цяла Европа, така и вътрешен транспорт в България.

 

license

 

 
btn-arrow-white Запитване за транспорт