За нас

За нас

 

ПРО ЛОДЖИСТИКС ЕНД СЪРВИСИЗ ЕООД

е създаденa през 2014г. с основна дейност транспорт и спедиция на извънгабаритни товари. Фирмата предлага всички услуги, свързани с превоза на извънгабаритни товари, вкючително специализирана транспортна техника, маршрутни разрешителни, ескортни автомобили, претоварни операции, митническо представителство, речен транспорт и мултимодални решения.

 

ИМАМЕ ОПИТ С ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ТОВАРИ

 • Земеделска техника: комбайни, трактори, пръскачки и др.
 • Строителна техника: багери, булдозери, кранове, трошачки, минна техника и др.
 • Транспортна техника: автобуси, вагони, трамваи
 • Индустриално обрудване: силози, цистерни, метални кострукции и др.
 • Тежки трансформатори
 • Вятърни централи
 • Яхти и лодки
 • Други проектни товари

 

В РАБОТАТА СИ НИЕ ВЯРВАМЕ В СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ

 • Създаваме и поддържаме професионални, отговорни и открити отнoшения с клиенти, партньори и доставчици
 • Стремим се да осигуряваме висoко качество на услугите си и безопасно транспортиране на поверените товари на конкурентни цени
 • Спазваме лоялна конкуренция се подчиняваме на действащото законодателство
 • Подхождаме с отговорност към поетите ангажименти и защитаваме интересите на нашите клиенти
 • Ценим доверието на клиентите и предлагаме индивидуален подход съобразно конкретните нужди

 

От 2017 година Про Лоджистикс енд Сървисиз ЕООД е редовен член на НСБС и извършва дейността си съгласно общите условия на НСБС. Копие от същите може да прочетете тук: Общи Условия