ПРИСТАНИЩНА СПЕДИЦИЯ И КРАНОВИ УСЛУГИ

ПРИСТАНИЩНА СПЕДИЦИЯ И КРАНОВИ УСЛУГИ

 

Със собствено представителсво в гр. Русе и парньорска мрежа в други пристанища осигуряваме своевременно товарене, разтоварване, складиране и митнисчско преставителсво на различни товари. В пристанище Русе могат да се претоварват товари с тегло до 60 тона с 2 пристанищни крана и до 100 тона с плаващ кран.

 

Сухопътен транспорт на тежки и извънгабаритни товари

Автомобилен транспорт на извънгабаритни и тежки товари

Всеки извънгабаритен транспорт изисква маршрутни разрешителни и подбор на специализирана транспортна техника съобразно размерите...

виж още...
Разрешителни и съпровод за тежки и извънганаритни ППС

Разрешителни и съпровод за извънганаритни и тежки ППС

Пътните такси и разрешителни са значителна част от разходите за транспорт на тежки и извънгабаритни товари...

виж още...
Комбиниран транспорт през р. Дунав

Комбиниран транспорт през река Дунав

Транспортът през р. Дунав е значително по-екологичен и евтин от директния сухопътния транспорт...

виж още...